The Hidden Sanctuary
Life is a tragedy for those who feel, and a comedy for those who think
Home / Ask Me Anything / About Me / archive
Những lời yêu… là những vết cứa rất ngọt ngào. Dù không muốn nhưng vẫn khó kìm lòng đừng bận tâm; Và kết cục, bao giờ cũng là những khoảng trống không nói nên lời

Những lời yêu… là những vết cứa rất ngọt ngào. Dù không muốn nhưng vẫn khó kìm lòng đừng bận tâm; Và kết cục, bao giờ cũng là những khoảng trống không nói nên lời

  1. em-di-tren-co-non reblogged this from thang-9
  2. thang-9 reblogged this from i-love-may
  3. larmymorris reblogged this from tuandung
  4. tuandung posted this